Тъмно Светло

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕС ЕН Мобайл ЕООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез сайта си www.sn-mobile.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

Използвайки сайта www.sn-mobile.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия моля, не използвайте този сайт.

Неразделна част от общите условия  са условията по доставка и плащане, гаранция, поверителност и връщане и рекламация. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Условията за ползване“. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта ни www.sn-mobile.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЕС ЕН Мобайл ЕООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕС ЕН Мобайл ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством сайта си www.sn-mobile.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.sn-mobile.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация. 


РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да направите регистрация в нашия сайт www.sn-mobile.com. Данните ще бъдат съхранявани на нашия сървър.


СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Съгласен съм с общите условия” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

ПОРЪЧКА:
Поръчката се извършва по телефона или през нашия сайт. Доставката на стоки от ЕС ЕН Мобайл ЕООД става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ:
Получавате имейл за потвърдена поръчка. ЕС ЕН Мобайл ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, ако няма наличност от поръчаната стока.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или имейл. Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.


СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Срокът за доставяне на стоки, поръчани от ЕС ЕН Мобайл ЕООД, е в зависимост от населеното място. От 1 до 4 работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България можете да разберете при избрания от вас куриер. Цената на доставката се заплаща към куриерската фирма извършваща доставката. 


УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките на куриера, след като отворите пратката и видите съдържанието и.


ДОСТАВКА НА СТОКА 

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която ЕС ЕН Мобайл ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента) и касов бон и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

При доставката клиентът получава касова бележка за закупения от него артикул и гаранционен стикер на ЕС ЕН Мобайл ЕООД върху артикула. Само с тях клиентът може да отправя рекламации за качеството на стоката. В случаите ако касовата бележка не е на лице или стикерът липсва клиентът губи правото на гаранция върху закупената стока. 

Условията включени в тази страница, важат за закупуване на стоки както през сайта, така и през имейл или телефон.

ПРОДУКТИ СЕ ВРЪЩАТ ИЛИ ЗАМЕНЯТ САМО СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА И ПИСМЕН ОПИС НА ВЪЗНИКНАЛИЯ ПРОБЛЕМ!

LCD Дисплей:

  Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване.

Гаранционните условия са нарушени при:

  Счупване

 *Премахване на предпазното фолио отпред.

  Липса на гаранционен стикер на фирма ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД.

  Механични повреди по дисплея и лентовият му кабел  в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване).

Тъч скрийн:

  *Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване.

Гаранционните условия са нарушени при:

Счупване

Премахване на предпазното фолио отпред.

  Липса на гаранционен стикер на фирма ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД.

  Механични повреди по тъч скрийна и лентовият му кабел  в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване).

Лентов кабел:

  Гаранцията важи 1 месец от датата на закупуване.

Гаранционните условия са нарушени при:

Пречупване вследствие на прегъване или друга външна намеса (скъсване).

Липса на гаранционен стикер на фирма ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД.

  Механични повреди по лентовия кабел в следствие на неправилно монтиране ( лепене, запояване).

Батерия:

Гаранцията важи 6 месеца от датата на закупуване.

Гаранционните условия са нарушени при:

Липса на гаранционен стикер на фирма ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД.

  Следи от намокряне или механични повреди по клемите на батерията и самата батерия в следствие на неправилна употреба.

Калъфи и аксесоари:

Продукти с нарушена цялост, изцапани или захабени не могат да се връщат.

Общи условия за продуктите на ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

1.Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок стоката покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от упълномощени сервизи. Дефектните резервни части се явяват собственост на ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД и не подлежат на връщане.

2.Гаранцията на сервизното оборудване не се отнася за:

– Акумулаторна батерия и зарядно устройство;

– Антена;

– Аксесоари и допълнителни принадлежности;

-Всички външни части, които могат да бъдат увредени от клиента.

3.Гаранцията е валидна на територията на Република България. Гаранционното поддържане може да бъде отказано в следните случаи:

– когато гаранционният номер на изделието е нечетим, изменен или не съответства на указаното в гаранционната карта;

– при наличие на механични повреди или повреди на защитни пломби, лепенки и др.; – при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на разширителни платки, допълнителни модули и т.н.;

– при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.);

– при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение (отклонение на честотата от номиналната с повече от 0,5%, на напрежението с повече от 10%), отсъстващо (или изпълнено с отклонения от стандарта) заземяване;

– при използване на изделието не по предназначение, неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;

– при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;

– при повреди, предизвикани от въздействието или проникването във вътрешността на насекоми, животни, течност, прах, цигарен дим и пр.;

– при неправилно (некоректно) инсталиране на софтуер;

– при използването на нелицензиран софтуер;

– при повреди, предизвикани от действието на вирусни програми;

– при следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица.

– Гаранционен ремонт не се провежда и в случай на нарушаване от купувача на правилата за използване, съхранение или транспортиране на изделието, действия на трети лица или непреодолима сила и възникналите при гореизброеното непроизводствени дефекти.

– Гаранционната карта е поименна. Право на гаранционно обслужване имат само лицата притежатели на съответната гаранционна карта, доказващи това с документ за самоличност.

-При неправилно инсталиран софтуер от потребителя.

Във всички тези случаи ремонтът е за сметка на потребителя!

Условия за изпращане на устройство в сервиз:

Устройството може да бъде донесено директно в офиса на ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД в град Бургас.

– Когато устройството се изпраща от клиент по куриер, то разходите по изпращането в двете посоки се поемат от клиента.

– При устройство, което се изпраща повторно, разходите се делят по равно ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД и клиента.

– При трето получаване на едно и също устройство, то се заменя, като разходите и в двете посоки се поемат от ЕС ЕН МОБАЙЛ ЕООД.

С тази Гаранция клиентите на Онлайн магазина, получават възможност да върнат закупен от нас продукт.

– В случай че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружени с всички документи и аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП.         

-При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!

4.Транспортните разходи при обслужване на гаранцията са за сметка на клиента.

5.Повредата на стоката в рамките на гаранцонния срок не е автоматично основание за подмяна. Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни. Няма законово предписание за допустим брой ремонти, които да налагат замяна на стока.

6.Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, а при лизинг-от датата на получаване на стоката.

7. Пратки с допълнителни условия преглед и тест не се изпращат. Частите трябва да бъдат тествани в контролирана среда /сервиз/. 

8.Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 

Клиентът има право да върне закупена от него стока от ЕС ЕН Мобайл ЕООД в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна комплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид и наличен гаранционен стикер върху артикула. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.sn-mobile.com


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

ЕС ЕН Мобайл ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG203443939, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж-к “Зорница“ блок 37, вх.1,ап.8, представлявано от Стоян Парушев, в качеството му на Управител, тел. 0888 05 76 75, e-mail: sn.burgas@gmail.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ НА УСТРОЙСТВА

Важно:Клиентът заявява предварително вида на поръчката и същото се отбелязва на бланката:

1) експресна поръчка в рамките на 3 часа/Ако е възможно/.

;2)бърза поръчка в рамките на 24 часа/Ако е възможно/.

3)обикновена поръчка в рамките от 3 до 5 работни дни/Ако е възможно/.

При приемане на поръчката, клиентът ако желае заявява предварително да бъде информиран за стойността на ремонта. В противен случай се счита, че клиента заплаща цената за ремонта по ценова листа на сервиза. Цената се заплаща при получаване на техниката след ремонт/с изключение на мокрени устройства и разкодиране/. В случай, че клиентът откаже плащане, сервизът има право да задържи веща до заплащане на услугата. В случай, че има закъснение в изпълнение на експресна или бърза поръчка по вина на сервиза, цената се определя на база на обикновена поръчка. Сервизът не носи отговорност за повреда от случайно събитие, механични повреди, загуба на информация, цялостно или частично унищожаване и липса на оставени за ремонт техника и непотърсени в едномесечен срок от определената дата за получаване. След изтичане на този срок сервизът има право да продаде техниката и да си прихване направените разходи от продажната цена. Сервизът не носи отговорност за повреда на техника при открити следи от корозия, от влага или течности и нарушена цялост на гаранционен стикер. Сервизът не носи отговорност за софтуер/резервна част, предоставен/а от клиента да бъде инсталиран/монтирана на неговата техника. При отказ от ремонт се заплаща диагностика 10лв за телефон или таблет и 45лв. за лаптоп или компютър/цени с ддс/, 20лв за игрови конзоли и 10лв за джойстик. При ремонт с резервна част от клиента- без значение дали частта работи услугата се заплаща!


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕС ЕН Мобайл ЕООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕС ЕН Мобайл ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД чрез www.sn-mobile.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. ЕС ЕН Мобайл ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЕС ЕН Мобайл ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЕС ЕН Мобайл ЕООД.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕС ЕН Мобайл ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕС ЕН Мобайл ЕООД.


РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЕС ЕН Мобайл ЕООД чрез www.sn-mobile.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
•  е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
•  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
•  ЕС ЕН Мобайл ЕООД чрез ЕС ЕН Мобайл ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: sn.burgas@gmail.com или мобилен телефон: 0888 05 76 75.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Със зареждане на www.sn-mobile.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.sn-mobile.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.sn-mobile.com, е собственост на ЕС ЕН Мобайл ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.sn-mobile.com, без изричното писмено съгласие на ЕС ЕН Мобайл ЕООД.

Със зареждане на www.sn-mobile.com, потребителят се съгласява, че ЕС ЕН Мобайл ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра  данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.sn-mobile.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

www.sn-mobile.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.sn-mobile.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на www.sn-mobile.com, са с ДДС. ЕС ЕН Мобайл ЕООД си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

ЕС ЕН Мобайл ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.sn-mobile.com или свързаните и предоставяни чрез www.sn-mobile.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.sn-mobile.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.sn-mobile.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. www.sn-mobile.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.sn-mobile.com, потребителят се съгласява и приема, че ЕС ЕН Мобайл ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.sn-mobile.com по никакъв начин не означава, че ЕС ЕН Мобайл ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.sn-mobile.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. ЕС ЕН Мобайл ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.sn-mobile.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.sn-mobile.com се публикуват на www.sn-mobile.com и са достъпни за всички потребители.